Najnovšie Oznamy

Upchávanie kanalizácie

Vážení vlastníci a nájomníci !!!

SBD Hriňová ako správca Vás žiada, aby ste do kanalizácie NEVYPÚŠŤALI látkové materiály a tiež takzvané vlhčené hygienické obrúsky a iné pevné látky. Tieto materiály upchávajú a zároveň vyradzujú kanalizáciu mimo prevádzku. Kvôli tejto situácií sú ohrození všetci obyvatelia možnosťou nadmerného preplnenia kanalizácie s následným možným vtečením splaškov do vlastných domácností. Čistenie upchatej kanalizácie je časovo a finančne náročné a znášajú ho všetci obyvatelia.

Dôsledok vypúšťania vlhčených vreckoviek do kanalizácie:

IMG_0413 IMG_0412

PREVÁDZKOVÉ HODINY

Pondelok 7:30 – 16:00
Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda 7:30 – 12:00
Štvrtok 7:30 – 16:00
Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Kontakt

Stavebné bytové družstvo Hriňová
Školská 1567/27
962 05 Hriňová

Tel. 045/54 98 297
Email: info@sbdhrinova.sk

MAPA