Najnovšie Oznamy

zriadenie samostatného bankového účtu domu evidencie a vedenie ekonomickej agendy domu

výpočet výšky mesačných preddavkov

spracovanie a vedenie právnej agendy

spracovanie podkladov na podanie návrhov na súd

vykonanie pravidelných obhliadok domu

navrhovanie plánu opráv a údržby domu

zabezpečenie údržby a opráv domu (vlastná údržba + dodávateľský spôsob, vlastná havarijná služba – nonstop)

vedenie a evidencia technickej dokumentácie domu

zabezpečenie cenovej, technickej a vecnej kontroly

sledovanie a zabezpečenie dodržiavania uzatvorených zmlúv

príprava podkladov na úpravu existujúcich, resp. nových nájomných zmlúv

ostatné služby na základe vzájomnej dohody

PREVÁDZKOVÉ HODINY

Pondelok 7:30 – 16:00
Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda 7:30 – 12:00
Štvrtok 7:30 – 16:00
Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Kontakt

Stavebné bytové družstvo Hriňová
Školská 1567/27
962 05 Hriňová

Tel. 045/54 98 297
Email: info@sbdhrinova.sk

MAPA