Najnovšie Oznamy

Cieľom klientského centra je zabezpečenie komplexných služieb pre nájomcov i vlastníkov bytov v bytových domoch v správe SBD Hriňová sústredených na jednom mieste.

Klient bytového družstva tu vybaví všetky bežne sa vyskytujúce požiadavky:

 • vyhlásenie správcu
 • potvrdenie o veku stavby
 • potvrdenie o výške poistného
 • zmena vlastníka bytu
 • prevod členských práv
 • podnájom bytu
 • všetky služby týkajúce sa zálohových platieb
 • všetky služby týkajúce sa mesačného predpisu
 • všetky služby týkajúce sa vyúčtovania
 • platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • prijímanie požiadaviek na opravu a údržbu
 • prijímanie požiadaviek na stavebné úpravy bytov

PREVÁDZKOVÉ HODINY

Pondelok 7:30 – 16:00
Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda 7:30 – 12:00
Štvrtok 7:30 – 16:00
Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Kontakt

Stavebné bytové družstvo Hriňová
Školská 1567/27
962 05 Hriňová

Tel. 045/54 98 297
Email: info@sbdhrinova.sk

MAPA