Najnovšie Oznamy

Koncoročný odpis vody rok 2021

Správca SBD Hriňová oznamuje všetkým vlastníkom a nájomníkom, že v dňoch 27. – 31. 12. 2021 sa uskutoční koncoročný odpis studenej a teplej vody a zistenie stavu počtu bývajúcich v bytoch. Z uvedeného dôvodu Vás správca žiada, aby ste v uvedené dni vo večerných hodinách sprístupnili svoje byty k zabezpečeniu požadovaného účelu.

Ak v uvedenom termíne nebudete doma, prípadne ste v karanténe, oznámte prosím počet bývajúcich osôb, stavy na vodomeroch a čísla meračov vopred správcovi (telefonicky, SMS správou, mailom).

Tel: 045/5497298

SMS: 0905908417

Mail: malcekova@sbdhrinova.sk

PREVÁDZKOVÉ HODINY

Pondelok 7:30 – 16:00
Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda 7:30 – 12:00
Štvrtok 7:30 – 16:00
Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Kontakt

Stavebné bytové družstvo Hriňová
Školská 1567/27
962 05 Hriňová

Tel. 045/54 98 297
Email: info@sbdhrinova.sk

MAPA